Breaking Barriers 2018

Depot Webheader Bb18

Op 9 en 10 november vindt de derde editie van punkfestival Breaking Barriers plaats in Het Depot in Leuven.

De derde editie van Breaking Barriers vindt plaats op vrijdag 9 en zaterdag 10 november 2018. Een dag later is het exact een eeuw geleden dat de wapenstilstand inging die het einde van de Eerste Wereldoorlog betekende. Wij weten echter dat er op die honderd jaar fundamenteel niet zo veel is veranderd. De wereld is nog steeds in oorlog, met dagelijks berichten over bombardementen, vluchtelingen, burgerslachtoffers en gewetenloze heersers die hun soldaatjes als pionnen over het schaakbord van de machtspolitiek verschuiven. Zelfs de gifgasaanvallen zijn niet verdwenen.

Een mens wordt er niet vrolijk van en daar hebben wij de perfecte soundtrack voor. Zoals steeds, streeft Breaking Barriers naar de perfecte mix van oldschool punk en zijn vele directe nazaten. Dit is het protest van mensen die de realiteit onder ogen zien en hun creativiteit gebruiken als mechanisme om de dag door te komen. Het programma is dan ook gevarieerd. Er zijn jonge bands die velen nog moeten ontdekken en oude veteranen. De muziek is afwisselend somber, hyperkinetisch, energiek en dansbaar, maar nooit oppervlakkig of inhoudloos.

NL

The third edition of Breaking Barriers will take place on Friday November 9th and Saturday November 10th 2018. The next day it will be exactly one century ago that the Armistice signified the end of the First World War. We know, however, that during those 100 years not a lot has fundamentally changed. The world is still at war and we are confronted daily with messages about bombardments, refugees and ruthless rulers moving their tin soldiers like pawns on the chess board of power politics. Even the attacks with poison gas haven’t disappeared.

All this doesn’t make anyone happy and we have the perfect soundtrack for the occasion. Like always, Breaking Barriers aspires to achieve the perfect mix of oldschool punk and its many descendants. This is the protest of people who face reality and use their creativity as a means to get through the day. The line-up is varied, with young bands many still have to discover and older veterans. The music is alternately gloomy, hyperkinetic, energetic and danceable, but never superficial or without content.

ENG